home ڭ     ̷s     pڭ Facebook

課程
Sky Bird Top

小結他家課程

photo

我的名字叫夏威夷小結他,英文名Ukulele,
在葡萄牙出世後移居夏威夷。
因為聲線動聽,所以當地人好鍾意我 !
加上身形嬌滴滴,同細路仔特別啱Key!

上課模式 : 每班3-4人

課程簡介 : 經驗導師按學員音樂程度授課

對    象     : 對小結他有興趣之小朋友

                   適合3.5至5歲之小朋友

費    用     : $1500 / 8堂(小組:60分鐘)
                   $1500 / 8堂(個別:30分鍾)

送小結他一支

SkyBird Bottom